Regresní terapie

Hlubinná regresní terapie

V hlubinné regresní terapii je cílem najít příčinu problémů , které řešíme nyní, které nás trápí nebo omezují a vedou k otázce –

„ proč se mi děje zrovna tohle? „

Hlubinná regresní terapie jde tedy přímo k příčině problémů ,která má za cíl – zpracováním příčiny problému odstranit i následky ,které nás trápí a omezují tady a teď. Regrese je tedy návrat zpět po časové linii, kde nalézáme informace vztahující se k našemu současnému životu. Regresní terapie má za cíl pochopit a odstranit nahromaděné potíže, které se mohou projevit třeba i za velmi dlouho dobu po vzniku jejich příčiny. Regrese nám umožňuje také nahlédnout do širších souvislostí života a existence vůbec.Poskytuje zcela nový pohled na situace, ve kterých se nacházíme a přináší vysvětlení a pochopení našich problémů v širších souvislostech. Přes současné projevy či potíže se postupně dostáváme hlouběji do minulosti a cestou hlubokého poznání, pochopení a přijetí máme možnost se postupně osvobodit ze svého vnitřního vězení , tím se osvobodit a posunout v duchovnímu rozvoji a růstu.Nahlédnutím do své minulosti můžeme nejen pochopit prvotní příčiny toho, co nyní prožíváme, ale získáme tím i možnost pozitivně ovlivnit svoji budoucnost.

Regresní terapií lze řešit traumata a zážitky se kterými se nám nepodařilo vyrovnat jako jsou :

ztráta blízké osoby,rozvod, problematické dětství , vztahy,problémy s otěhotněním, ztráta dítěte, potrat, fyzické a sexuální zneužívání , pocity a emoce se kterými si nevíme rady , nedostatek sebevědomí, problém s přijetím sebe sama, svého těla,strach ze smrti , nejistota,posttraumatické stavy, stres,pocity viny,problém navázat trvalý vztah,strachy, z výšek, lidí, uzavřených prostor, projev na veřejnosti, bolesti a problémy bez zjevné fyzické příčiny , migrény, astma, různé bolesti na těle, pocity strachu a další ...


Sebeláska - cesta k vnitřní svobodě

Malou sebeláskou trpí mnoho lidí . Nemají se rádi a mnohdy ani neví proč. Nejčastěji pochází nízké sebevědomí z dětství, kdy se nedostávalo dost lásky, přijetí, péče , ochrany a seberealizace. Museli si lásku často něčím zasloužit . Někteří se nemají rádi kvůli svému vzhledu, nenaplněním svých vlastních očekávání, cílů a co hůř nenaplnění cílů a očekávání jiných . Z důvodů , že jim jejich sebevědomí někdo neustále srážel a snižoval. Na jejich sebevědomí a sebelásce se podepsali ti nejbližší, ač neubližovali třeba záměrně , protože to samé zažívali oni sami v dětství - rodiče, prarodiče, sourozenci a například také učitelé…. a ti , kteří zažili šikanu. To vše ovlivňuje formování osobnosti. Dětství má tedy zásadní vliv na kvalitu a prožívání našeho života, formování osobnosti a má také vliv na schopnost navázat nové vztahy a partnerství. Terapií se lze úspěšně zbavit těchto traumat, dojít k Sebelásce, Sebepřijetí a žít šťastný, svobodný život.

Kontakt

Jana Strzadalová

+420 604 964 076

janasku@seznam.cz

Praha / Ostrava

„Proti hluposti se bojovat musí, ale vyhrát se nedá!“ Jan Werich